Point

Life and art: abstraction in relation (opposition) to reality

life – reality – automatism – ordinariness

art – abstraction – creativity – uniqueness

 

Manifestation

geometry – manifestation of abstraction

point – elementary particle of geometry

incarnation of point – manifestation of art

 

The power of point

assignment of point – change of wholeness

 

Line and I

I will create line – think, find, draw, screen and make photos – in my life – time and space – from point to death.

 

linia-diagram-paint-eng2

 


Życie i sztuka

W najszerszym pojęciu rzeczywistości słowo „abstrakcja” może pełnić tylko (lub aż) rolę techniczną – funkcję założenia przyjmowanego przed analizą –odróżnieniem– życia – domeny „realności”, i(od) abstrakcji – domeny racjonalności; życia, które cechuje mechaniczność i zwyczajność, oraz sztuki, którą cechuje kreatywność i nie-zwyczajność.

 

Manifestacja

Tak pojęta –odróżniona od życia– sztuka jest abstrakcyjna w odniesieniu do rzeczywistości, a punkt jest jej cząstką elementarną. Abstrakcja manifestuje się geometrią, sztuka zaś inkarnacją punktu.

 

Siła punktu

Każde wyznaczenie punktu jest jakąś ingerencją w życie, coś zmienia; a wyodrębnianie go z gąszczu standardowych kontekstów, zwiększa jego indywidualność, możliwości i skutki.

 

Linia i ja

Zobaczymy, jakie konsekwencje będzie mieć wyznaczenie abstrakcyjnego punktu w realnym życiu, szczególnie moim własnym, oraz poprowadzenie od tego punktu równie abstrakcyjnej linii jej kreacją, prowokowaniem czy odnajdywaniem – jak życie i sztuka będą się przenikać lub ścierać. Związek między mną i linią ma być heterogeniczny – nie chodzi o zniesienie granicy między życiem i dziełem, ale raczej o kreatywno-poznawczy, partnerski dialog, starcie, czy współpracę, przy zachowaniu autonomii ich obszaru. Działanie to nie ma na celu unifikacji sztuki i życia. Wręcz odwrotnie: linia umieszczona w aktywnym tle codzienności, będąc z nią skontrastowana poprzez zachowanie swojej abstrakcyjności, może zabrzmieć niezwyczajnie zarówno wobec życia, jak i konwencjonalnych sposobów używania linii w sztuce. Podobnie jak w małżeństwie, gdzie stan cywilny zmienia się w momencie dokonania aktu zawarcia związku, a z upływającym czasem zmienia się wzajemna relacja małżonków, oraz ich relacja z otoczeniem, choć w pewnym sensie zachowują swoją suwerenność jako odrębne istnienia. Przysięga małżeńska jest performatywnym punktem początkowym tego stanu, końcem zaś śmierć jednego z małżonków.

Urodziłem się 26 maja 1982 roku. Performance, który odbędzie się 18 listopada 2011 roku, otworzy kolejny, w pewnym sensie autonomiczny rozdział mojego życia − będzie czymś w rodzaju uroczystej ceremonii zmiany stanu cywilnego. Wyznaczę punkt, od którego poprowadzę linię do mojej śmierci, która linię tę zamieni w odcinek, kończąc tym samym akt manifestacji sztuki jako nadzwyczajnej ingerencji w życie.

 

18th November 2011; Art Agenda Nova Gallery, Kraków

Punkt stał się jednocześnie częścią koncepcji/wystawy Kamila Szpunara Wymiary echa, punktem jej programu (podczas trwającej ponad miesiąc indywidualnej wystawy Szpunara, w zorganizowane przez niego environment pomieszczenie white cube wypełnione ziemią i projekcją telewizyjnego szumu ingerowali kolejni artyści, dokonując jego transformacji). 

 

Podziękowania: Wszyscy obecni

Szczególne podziękowania: Roman Opałka, On Kawara, Tehching Hsieh, Kamil Szpunar, Małgorzata i Marcin Gołębiewscy, Szymon Maliborski (kurator), Iga Urbańska, Inni pracownicy galerii, Tomasz Prymon, Grzegorz Dębicki, Marek Nowak, Beata Nowak, Józef Pawlisz, Lech Kosowski (zdjęcia), i Inni